Importeren van een CSV bestand

 

Een bestandsformaat dat bij het uitwisselen van gegevens tussen websites veel gebruikt wordt is het zogenoemde CSV-formaat. Een CSV-bestand (voluit Comma Separated Values) is een gewoon tekstbestand waarin de verschillende gegevens op een eenduidige manier zijn opgeslagen. Alhoewel er geen echt standaard CSV-formaat bestaat kan onze software duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende datumweergaves, of het teken dat gebruikt wordt om decimalen mee aan te duiden.


Soorten CSV-bestanden

Wijzelf onderscheiden verschillende soorten CSV-bestanden :

Single stock

Het CSV-bestand bevat de gegevens van slechts 1 enkel aandeel. Het betreft dus meestal de koershistoriek voor dit aandeel. Een voorbeeld vindt men bijvoorbeeld op de website van Yahoo terug : Google historieken
Zie ook : importeren van CSV koershistoriek

 

Multiple stocks

Het CSV-bestand bevat de gegevens van meerdere aandelen samen in één bestand. Naast de koersen wordt dan ook steeds een unieke ID (of symbool) voor het aandeel meegestuurd.

 

Transactions

Het CSV-bestand bevat de volledige transactie-historiek van een bepaalde portefeuille (of meerdere portefeuilles). Naast de datum, de prijs, het totaalbedrag wordt ook de munt van de portefeuille en het aandeel doorgestuurd.

 

Holdings

Dit CSV-bestand bevat alleen de meest recente "stand" van de portefeuille. In tegenstellling tot het voorgaande formaat worden hier niet alle orders opgelijst, maar alleen het totaal aantal aandelen dat men tot op heden in portefeuille heeft. Aandelen die ooit werden aangekocht en in zn geheel opnieuw werden verkocht zullen hier dus niet in staan.

 

   
   

Zoals u merkt uit bovenstaande voorbeelden. Zeer uitgebreid is het CSV-formaat niet : ofwel beschikt u na de import alleen over koersen (zonder de naam van het aandeel te weten) ofwel beschikt u alleen over de aandeelgegevens (zonder de volledige koershistoriek). Vandaar dat we zelf steeds opteren voor het veel handiger VSN-formaat.
   
       
       

 


Meest gelezen artikels
TrefwoordenCopyright ©2012-2020 CSI:Belgium Software
All Rights Reserved